Har du någonsin velat designa ett halarmärke? Nu har du chansen att skapa inte bara ett utan två märken!

ÅAS vill beställa och dela ut två märken inför kommunalvalet i april och kårvalet under hösten. De enda kraven för tävlingen är att märkena skall vara två “pusselbitar” som passar ihop samt texten skall vara någonting i stil med “Jag har röstat” “kommunalvalet 2021” och “kårvalet 2021” annars får du släppa loss din kreativitet!

Vi vill ha din design senast 14.3. Skicka dina bidrag till axel@studentkaren.fi. Vinnaren utlovas givetvis ett pris!

ÅAS bibehåller sig rätten att modifiera designen ifall den inte kan tillverkas som sådan. Vi svarar mer än gärna på era frågor.

Have you ever wanted to design an overall patch? Now you have the chance to design not just one but two patches!

The Student Union wants to order and give away two patches, one for the muncipal elections in April and the other for the Student Union elections in the autumn. The only requirements for the competition are that the patches must be “puzzle pieces” to each other and the text must be something like: “Jag har röstat” “kommunalvalet 2021” and “kårvalet 2021” otherwise we recommend to let your creativity flow free!

We want your design no later than 14 March. You can send your designs to axel@studentkaren.fi. The winner will of course get a prize!

ÅAS reserves the right to modify the design if it is not possible to produce the patches as such. We are more than happy to answer your questions.