Dessa rekommendationer fungerar som komplement till Åbo Akademis direktiv  och myndigheternas rekommendationer. Rekommendationerna är i kraft 1.3-31.3.2021

Rådande myndighetsrekommendationer i Åbo

 • Tillställningar inomhus begränsas till 6 personer
 • Tillställningar utomhus begränsas till 6 personer
 • All inomhus hobbyverksamhet (ex. motionsstunder) för vuxna avbryts tills vidare (mer info finns via länkarna). 
 • Mera information om sjukvårdsdistriktets gällande rekommendationer hittar du här.

Rådande myndighetsrekommendationer i Vasa

 • Tillställningar inomhus begränsas till 6 personer
 • Tillställningar utomhus begränsas till 6 personer
 • Mera information om sjukvårdsdistriktets gällande rekommendationer hittar du här.

Beakta även dessa rekommendationer vid ordnandet av evenemang:

 • Ordna större möten på distans eller genom hybridlösningar ( max 6 personer i samma utrymme)
 • För lista över vem som deltagit på era evenemang och spara dessa i tre veckor efter tillställningen. Detta för att kunna spåra och kartlägga en eventuell smittspridning. Kom ihåg att meddela deltagarna om att personuppgifterna sparas och för vilket ändamål.
 • Säkerhetsavståndet på 2 meter mellan deltagarna skall följas och vi rekommenderar att deltagarna använder munskydd.
 • Utnämn/Namngiv en hygienansvarig för era evenemang som närvarar under hela evenemanget. Hygienansvariga ser till att det finns handtvätts- och decifieringsmöjlighet, samt att säkerhetsavståndet på 2 meter upprätthålls bland deltagarna.
 • Undvik att ordna evenemang där det serveras mat och dryck. Ifall mat och dryck delas ut ska detta göras med fokus på hygien (portionsförpackningar rekommenderas).
 • Det är på arrangörens ansvar att alla inblandade i ordnandet av evenemanget vidtar tillräckliga åtgärder för att säkerställa god hygien på tillställningen. 

Åbo Akademis direktiv gällande användning av utrymmen på campus

Vasas och Åbos sjukvårdsdistrikt rekommenderar användningen av munskydd på allmänna platser och i kollektivtrafiken. ÅA rekommenderar att alla som vistas på campus bär munskydd. Kårkaféerna förespråkar även användningen av munskydd då ni köar i lunchrestaurangerna. 

Kanslier

Föreningars kanslier får användas av styrelsemedlemmar för hantering av material, räkningar eller med dessa jämförbara ärenden. Kaffestunder och annan dylik föreningsverksamhet på kanslierna är alltså inte tillåten. 

ÅAS följer samma linje gällande specialföreningskansliet på Kåren.

I både ÅA:s och ÅAS utrymmen ska alla som kommer in använda sin egen nyckel i de elektroniska låsen. Påminn era medlemmar om att hämta gratis HID-nyckel från antingen Gripen i Åbo eller fastighetsservice nära Ann-Marie i Vasa. Mer info hittas här: https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-fastigheter/SitePages/Passerkontroll-och-nycklar.aspx

Studentföreningars lokaler/källarutrymmen

De lokaler/källarutrymmen på campus som förvaltas av föreningar får ej användas för tillställningar eller fester. 

Tillställningar på campus

För evenemang på campus behövs förvaltningsdirektörens tillstånd.

Utrymmen

Vissa utrymmen kan även bokas för t.ex. styrelsemöten förutsatt att säkerhetsdirektiven följs. Större möten ska fortsättningsvis ordnas på distans. 

Observera ÅA:s begränsning på max 6 personer vid bokning av deras utrymmen. (Boka utrymmen här.)

Vid konstaterad och/eller misstänkt smitta av covid-19

Vi önskar att studerande som blivit smittad av covid-19 under eller efter vistelse på campus informerar sin egenlärare om saken.

 • Sprid inte som förening information om smittan utan låt smittskyddsmydigheterna och ÅA sköta det. Det är myndigheterna som bedömer hur mycket information som får delas till allmänheten.
 • Rekommendera coronablinker appen till era medlemmar. Ifall coronablinkern meddelar om eventuell utsättning för smitta skall man undvika människokontakt och studera på distans i 10 dagar. 

För mera information eller frågor, vänligen ta kontakt med Lukas Akantu (Åbo) på lukas@studentkaren.fi eller Julia Liewendahl (Vasa) på julia@studentkaren.fi