Konkreti till utrymmesdiskussionen  ÅAS skapar en enkät till föreningar 

På torsdagen den 14.1 publicerade ÅAS fullmäktige ett meddelande där de tog ställning till de nedskärningar som görs i utrymmen menade för föreningsverksamhet. Till vår glädje väckte ställningstagandet diskussion, och Yle Åboland intervjuade fullmäktigeordförande Back angående ärendet.  

Yles artikel blev det klart att problematiken kring utrymmesbrist inte upplevs lika självklar på universitets håll. Därför kommer ÅAS nu att arbeta fram en enkät riktad till specialföreningarna på Åbo Akademi. Vi vill höra alla föreningar i frågan för att skapa en så omfattande helhetsbild om utrymmesbehoven som möjligt, och vi önskar därmed att alla specialföreningar tar sig tiden att svara på enkäten. Under våren planerar vi att genomföra en likadan enkätundersökning bland samtliga studeranden vid ÅA. 

Vi hoppas att en kartläggning av vad behoven hos våra medlemmar är, hjälper oss att komma närmare att tillsammans med universitetet lösa de problem som påvisats 

Joonas Karlsson
Styrelseordförande

Oliver Back
Fullmäktigeordförande 

The Student Union of ÅAU sends out a questionnaire to associations

On Thursday 14 January, the Student Union Council released a statement regarding cuts made in areas designed for student association activities. We were pleased to find that the statement got some media coverage. Yle Åboland wrote an article about the issue and interviewed Oliver Back, the Chairperson of the Council. 

In the article it became apparent that Åbo Akademi University does not share our concern regarding the matter. To illustrate what the needs of student associations are, ÅAS is conducting a survey. We wish that all student associations answer it. During spring we wish to conduct a similar survey for all students at ÅAU. 

Our goal is that the answers will jumpstart a dialogue with ÅAU, and that we together can find solutions suitable for all parts.  

 Joonas Karlsson
Chairperson of the Board

Oliver Back
Chairperson of the Council