Inspireras du av global påverkan och att främja utbildning internationellt? Bryr du dig om klimatförändringen? Är du en envis kommunikatör, nätverkare eller finansieringsexpert? Brinner du för att få dela med dig av din kunskap till världen? Eller finns det sådana personer i din studentkår?

Vi söker idérika, engagerade och motiverade medlemmar till Finlands studentkårers förbunds (FSF) delegation för utvecklingssamarbete. Delegationen för utvecklingssamarbete fungerar som rådgivande organ för FSF:s styrelse i frågor som handlar om utvecklingssamarbete. Delegationen administrerar även FSF:s projekt inom utvecklingssamarbete tillsammans med sakkunnig för utvecklingssamarbete.

KENKKU:s medlemmar 2021–2022 får organisera och administrera Etiopien-projektet, eller delta i planerandet av nya potentiella projekt och arbetsformer, eller utvecklandet av företagssamarbete. Mandatperioden börjar i mars 2021 och slutar i maj 2022.

Ifall du blev intresserad kan du skicka en ansökan till petra@studentkaren.fi. Deadline för ansökan är 16.2.2021 kl. 23.59. ÅAS kommer att nominera tre medlemmar till delegationen.

Are you inspired by global development and promoting education internationally? Are you concerned about climate change? Are you a persistent communicator, good at forming networks, or know a lot about funding? Do you want to put some of your knowledge to the use of the rest of the world?

We are looking for people with lots of ideas who are committed and motivated to join the Advisory Board for Development Cooperation (KENKKU) of SYL. The development cooperation advisory board advises SYL’s executive board on development cooperation, and administers SYL’s development cooperation projects together with the Development Policy Adviser.

KENKKU members for the period 2021–2022 can participate in the administration of the Ethiopia project, or contribute to the planning of possible new projects or the development of various activities, such as private sector cooperation. The term of office will begin in in March 2021 and end in May 2022.

You can send your application to petra@studentkaren.fi. Deadline for applications is 16 February 2021 at 11.59 p.m. Student Union of ÅAU will nominate three candidates for the advisory board.