gul divider 2

Åbo Akademis Studentkårs (ÅAS) 102:a årsfest firas i år i två delar. Greve Per Brahe fick idag, på sin födelsedag, sin krans och sitt tal då ÅAS styrelseordförande Joonas Karlsson och generalsekreterare Jasmin Öberg uppvaktade honom vid Brahestatyn. Senare på hösten hoppas vi kunna ordna en årsfest som samlar ihop kåraktiva och kårvänner som längtat efter att äntligen få delta i en stor fest!

I sitt tal till Per Brahe tog styrelseordförande Joonas Karlsson upp gemenskapen och hoppet om ljusare dagar.

Vi har tvingats tänka om hur vi studerar, hur vi arbetar och hur vi umgås med varandra. Men vi har inte gett upp. Åbo är känd som en studiestad med stark gemenskap över fakultetsgränserna. Det är även denna gemenskap, som ni [Per Brahe] lade grunden för 1640, som hjälper oss igenom dessa täta moln, som hjälper oss när vi mår dåligt och har det svårt. Nu, kanske mer än någonsin, understryks vikten av att ta hand om varandra, lyssna på varandra, vara snälla mot varandra.  

 Karlsson avlutade sitt tal med bestämda ord om arbetet som fortsättningsvis utförs av studentkåren och universitetet tillsammans.

– Jag tror starkt på att vi, i samråd med Åbo Akademi, kan lösa alla dessa utmaningar som vi står inför. Ett universitet som är hållbart, där både studerande och personal mår bra och där alla har jämlika möjligheter, är ett värdigt mål att sträva efter. Vi lever i utmanande tider men vi har klarat oss såhär långt tillsammans. ”Klarare än annars skiner solen efter täta moln, klarare lyser kärleken efter strid.” 

gul divider 2

Stipendier och utmärkelser

Senator Julius Nummelins statsvetenskapliga pris

Enligt Åbo Akademis Studentkårs Reglemente för stipendier och utmärkelser skall ÅAS dela ut senator Julius Nummelins statsvetenskapliga pris till bästa inom ekonomisk-statsvetenskapliga fakultetens statsvetenskapliga sektions ämne utarbetade pro gradu avhandling. 

I år tilldelades Senator Julius Nummelins statsvetenskapliga pris till Sofi Granö för pro gradu avhandlingen Ekonomisk ojämlikhet och valdeltagande i Finland: En flernivåstudie med fokus på diskrepansen i utfallet för inom- och mellan-observationsanalyser med paneldata samt Kim Backström för pro gradu avhandlingen Legitimacy in crisis : A study of legitimacy in counterinsurgency operations. 

Kamratskapspris

Nämnden beslutade att utdela Jägarkapten Paul Wallenius kamratskapspris åt Cassandra Kruse, Niklas Grönholm, Elisabeth Järnefelt och Alexander Hindrén.

Styrelsenål

Nr. 117 Mari Saloniemi 
Nr. 118 Amanda Ehn 
Nr. 119 Emma Lundström 
Nr. 120 Niklas Grönholm 
Nr. 121 Lukas Akantu 
Nr. 122 Julia Liewendahl 
Nr. 123 Anton Laakso 
Nr. 124 Axel Wilson 
Nr. 125 Joonas Karlsson 
Nr. 126 Veera Granroth 
Nr. 127 Otto Öhman  

gul divider 2

Brahevingarna och brahevingarna med lyra

Reglemente för stipendier och utmärkelser 

7 §

Brahevingarna och Brahevingarna med lyra utdelas såsom utmärkelsetecken för förtjänstfull verksamhet studentkåren till fromma.

Brahevingarna tilldelas kårmedlem eller före detta kårmedlem för förtjänstfull verksamhet inom studentkåren eller studentkåren till fromma. Brahevingarna med lyra tilldelas kårmedlem eller före detta kårmedlem för synnerligen förtjänstfull verksamhet inom studentkåren eller studentkåren till fromma. 

Brahevingarna

Nr. 586 Matias  Martelin 
Nr. 587 Annika Ojala 
Nr. 588 Patrick Schubert 
Nr. 589 Richard Printz 
Nr. 590 Anna Oksanen 
Nr. 591 Julia Liewendahl 
Nr. 592 Oliver Back 

Brahevingarna med lyra 

Nr. 131 Jarkko Kaplin 
Nr. 132 Ina Laakso 

gul divider 2

Bild på Ina Laakso Ina Laakso har studerat teologi och blev utexaminerad i maj 2020.

– Jag har ingen klar riktning för framtiden, men vill gärna jobba med människor, samt en blandning av intressebevakning och utvecklingsarbete på något sätt. Jag är öppen för olika möjligheter!

Laakso satt i ÅAS styrelse 2017, var styrelseordförande 2018, fullmäktigeledamot 2019 och hon beskriver sig själv som en allmän ”kårdåre”. När man frågar Laakso vad kåren betyder för henne och hur kåren har påverkat hennes liv, svarar hon att kårlivet lätt varit ett av de bästa besluten i hennes liv.
– Det började med ett beslut, sen blev det några till efter det, säger hon med glimten i ögat.

– ÅAS har nog helt enkelt format mig till den jag är idag, genom den erfarenheten jag fått och genom alla de människor som jag träffat och vänskapsband som knutits längs med åren. En del av mitt hjärta kommer alltid att slå för kåren.

Laakso beskriver sina bästa minnen från sina kårår som en ”snöglob” man kan skaka på där en massa konfetti börjar tvinna runt inuti. Det finns så många minnen att det är svårt att välja ut något specifikt, och därför tycker hon att det är bäst att värna över glasbollen i sin helhet.

Ina Laaksos beskrivning om hur det känns att bli tilldelad Brahevingarna med lyra lyder: ”Snärtigt!”.
– Jag känner mig mycket tacksam och hedrad, och vill rikta ett tack åt alla dem som jag kommit i kontakt med under de här åren, eftersom de till största delen är orsaken till att jag fått äran att bli tilldelad detta förtjänsttecken!

Foto: Amanda Marina Photography

gul divider 2

Bild på Jarkko KaplinJarkko Kaplin, årskurs ”Axel-87”, tog ut sin diplomingenjörsexamen år 1995.
– Det blev med andra ord många år med studentliv och sen tack vare ett fantastiskt stöd från närstående professorer; fullt fokus på studier och examen – tack!

Efter många år som ledare i skogs-, kemi- och gruvindustrin agerar Kaplin idag som styrelseproffs, investerare samt privat företagare, sedan ett antal år tillbaka.

Kaplin har varit en specialföreningsaktiv, och märkte först efter att ha gjort sitt inom specialföreningen, Kemistklubben, vilket mervärde Akademin med alla vetenskaperna och den vägen också studentkåren kunde ge.
– Mitt huvudengagemang inom Kåren torde begränsa sig till att vara med och grunda den tidens teknik-ekonomigruppering, Realitet, samt att agera som viceordförande i ÅAS fullmäktige. Sedan 2016 har jag varit en aktiv (hoppas jag) expertmedlem av ÅAS ekonomidirektion.

Kaplin säger att några av de bästa sakerna kårlivet har fört med sig är nätverket och vännerna som han fått under sina år i kårverksamheten.
– Åbo Akademi och Kåren är en fantastisk kittel för svensk-finland, finland-norden och även idag mer internationellt än så – gillar!

Kaplin nämner som sitt bästa minne helt enkelt Kåren, både som byggnad och som institution – alla de minnen och människorna under hans aktiva period (1987–2021). Han är också stolt över det arbete som den operativa ledningen och ekonomidirektionens senaste ordföranden (studerande) genomfört under de senaste åren; organisationsutveckling, nya Aurum-restaurangen, och tacklandet av de utmaningar som såväl branden på Kåren som Covid-19 medfört.
– Kul att få vara delaktig och hoppeligen lite coacha dessa kompetenta personer vidare i arbetslivet.

Som kommentar till frågan om hur det känns att bli tilldelad Brahevingarna med lyra svarar Jarkko Kaplin kort och koncist:
– Jag är mer än stolt och tacksam för denna utmärkelse, som tilldelas en sextiotalist på 2020-talet – tack!

gul divider 2