Vill du bli ordförande för ett av våra utskott? Nu finns chansen att påverka ÅAS verksamhet på ett konkret sätt!

Fullmäktige väljer utskottsordföranden för 2021 på sitt möte den 10.2 och efter det öppnas intresseanmälan för att sitta i utskotten som medlem!

Utskotten är:

Evenemangsutskott
Hjälper till i evenemangsrelaterade frågor och uppgifter.

Jämställdhetsutskott
Hjälper styrelsen att fortsätta arbetet för ett jämlikt Åbo Akademi.

Miljöutskott
Hjälper ÅAS i miljöfrågor.

Utskotten fungerar som stöd för styrelsens arbete. Utskotten sammanträder cirka en gång i månaden, eller enligt behov. För att kunna väljas till ordförande för ett utskott måste du vara kårmedlem.

Skicka in din fritt formulerade intresseanmälan till fo@studentkaren.fi senast 4.2 klockan 11.00. Då fullmäktige valt alla utskottsordförande öppnas intresseanmälan att sitta i utskotten.

Håll koll på webben & sociala medier för att inte gå miste om informationen!