Vill du vara med och ordna valet av ett nytt fullmäktige? Ännu kan man söka till Kårvalsnämnden!

På hösten väljs ett nytt fullmäktige och just du har ännu chansen att komma med.
Skicka in din skriftliga ansökan till fo@studentkaren.fi senast 04.2 kl. 11.00!