Hur ska ÅAS strategi tillämpas de kommande åren?

Den frågan har du chans att vara med och svara på genom att ställa upp i arbetsgruppen för strategins åtgärdsplan. Ställ upp och bli en del av teamet som är med och formar ÅAS verksamhet för de kommande åren. Vi vill höra just dina åsikter!

Arbetsgruppen består av fem kårmedlemmar och ÅAS styrelseordförande, fullmäktigeordförande, ekonomidirektionens ordförande, generalsekreterare och verkställande direktör. Gruppens arbete utförs under mars–april månad.

Fullmäktige tillsätter arbetsgruppen på sitt nästa möte, den 10 februari. Om det inkommit fler intresseanmälningar än det finns platser sker valet via röstning.

Skicka din fritt formulerade ansökan skriftligt till fo@studentkaren.fi.

How should ÅAS strategy be implemented in the next years?

We are assigning a committee to answer this question, and we want you to join us! You will have the opportunity to truly influence the action plan for our strategy.

The group consists of our chairpersons, our Secretary General, our CEO and five student members. The work will be done in March–April.

The Student Council assigns the committee on its next meeting, 10 February. If we receive more applications than we have free spots the group members will be chosen by election.

Send your freely formed apply by e-mail to fo@studentkaren.fi.