ÅAS fullmäktige
Ställningstagande 13.1.2021
Till: Ledningen vid Åbo Akademi

Sluta skära ner i vårt studieliv!

Föreningsverksamheten är en stor del av studerandenas vardag och studentföreningarna gör ett digert arbete för att alla studerande skall trivas och ha en minnesvärd studietid. Åbo Akademis starka föreningsliv kombinerat med mångsidiga utbildningslinjer av hög kvalitet har i över hundra år samlat studenter från hela landet till universitetets verksamhetsorter.

Det senaste decenniets utveckling, där allt fler föreningsutrymmen tas bort, är minst sagt oroväckande. Det är beklagligt att studentkåren flera gånger fått höra om hur specialföreningar en efter en går miste om sina utrymmen. Till exempel har föreningarnas behov totalt förbisetts i byggandet av Aurum. Pausutrymmen som kanslier och kafferum försvinner utan godtagbara alternativa lösningar. Vi från studentkåren är uppriktigt oroliga för att det kommer ha en negativ inverkan på gemenskapen bland Åbo Akademis studerande.

Studentkåren förstår att de ekonomiska förutsättningarna inte är de bästa och att man ibland behöver säga upp vissa hyresavtal till förmån för nya. Trots det förväntar vi oss att Åbo Akademi verkligen förbinder sig till sin fastighetsstrategi där en av byggstenarna uttryckligen stipulerar att föreningarna ska garanteras utrymme för sin verksamhet. Föreningsutrymmen måste vara en central del i utvecklandet av campus.

Att Åbo Akademi upplevs som ett universitet med gott studieklimat där det är lätt att få nya vänner är en viktig bidragande orsak till att människor söker in till universitetet. För att föreningarna ska kunna upprätthålla detta, är det viktigt att Åbo Akademi även i fortsättningen värnar om studentföreningarnas möjligheter att samla studerande, skapa gemenskap och bibehålla den goda studiemiljö som råder på campus och i studielivet. Det är trots allt föreningarna som möjliggör det studieliv vi har.

Ett blomstrande föreningsliv är Åbo Akademis styrka och stolthet. Därför måste det, innan det är för sent, bli ett slut på inskränkningen av föreningarnas verksamhet!

Åbo den 13 januari 2021

Oliver Back
Fullmäktigeordförande
fo@studentkaren.fi
040 149 5353