Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 16.12.2020 beslutat att:

  • bevilja alla sex specialföreningar som ansökte nyttjanderätt för Specialföreningskansliet och befullmäktiga studentkulturansvarige 2021 och serviceexpert Heikkilä att med nationerna lösgöra skåp som Aqua Vitae Aboensis får till användning i SFK. Samt att bevilja förrådsutrymmen i källarvåningen till Axelbandet och ESN. Styrelsen godkände avtalen som sådana, samt befullmäktigade VO Mattsson att göra stilistiska ändringar;
  • styrelseutbildningen till specialföreningarna ordnas den 18.1 i Vasa och den 19.1 i Åbo, på distans;
  • välja Julia Kortelainen och Miika Alhopuro till suppleanter till jämställdhetskommittéen;
  • ÅAS deltar i utkomstundersökningen som utförs av OTUS. Medel till att täcka både kostnaden för deltagandet (930,56€) och översättningskostnader reserveras från budgetposten för Intressebevakning. Styrelsen befullmäktigade GS Öberg och styrelsemedlem Alhopuro att godkänna konstnaderna för översättningen.