Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 9.12.2020 beslutat att:

 • befullmäktiga SEV Ehn och styrelsemedlem Björk att införskaffa spel enligt bilaga till Havtornen, för 250€ som fåtts i årsfestgåva av specialföreningar;
 • reservera 1150 euro från penninginsamlingen som gjordes i samband med ÅAS100 firandet för aktiviteter till Havtornsgången, samt befullmäktiga styrelsemedlem Ahlbäck och GS Öberg att göra beställningar;
 • utdela extra förvaringshyllor i Havtornen, åt de som ansökt om dem;
 • anteckna till kännedom att styrelsemedlem Ahlbäck skickat in kommentarer på OVVS kommunalpolitiska program;
 • välja Oliver Back som studentrepresentant till CLL:s direktion, och Matias Martelin som suppelant;
 • bordlägga valet av två suppleanter till jämställdhetskommittén;
 • välja Victoria Kotkamaa, Robin Mirzeler och Wilma Ek till studentrepresentanter till arbetsgruppen för ämneslärarutbildningen samt Amanda Åkersten som suppleant;
 • välja kommunikatör Mari Saloniemi som ÅAS representant i ÅA:s ledningsgrupp för informationssäkerhet;
 • välja Miika Alhopuro till ÅAS representant i delegationen för SHVS i första förslagsrum, och Petra Lindblad i andra förslagsrum;
 • SO Martelin och styrelsemedlem Ahlbäck deltar i OVVS höstmöte den 14.12.2020;
 • flytta ÅAS 102 årsfest till hösten 2021, och att det exakta datumet fastställs i ett senare skede.