Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 18.11.2020 beslutat att:

  • anteckna till kännedom, att ÅAS samarbetar med ÅA i tre ansökningar till UKM;
  • ÅAS inför ett samarbetsavtal med Stiftelsen för Åbo Akademi, och att avtalet kommer att träda i kraft 1.1.2021;
  • avsluta Studentföreningen vid PF bankkonto, och att pengarna överförs till ÅAS brukskonto, samt att det skapas en ny budgetpost för medlen, och de öronmärks för utvecklande av Kårens verksamhet i Vasa. GS Öberg och SO Martelin befullmäktigas att sköta uppdraget;
  • anteckna Pub-Quizen den 11.11, med FLSF ämneslärare i Åbo, till kännedom;
  • ÅAS deltar och är delarrangör i fantåget till hjältegravarna 6.12 tillsammans med Åbos studentoch studerandekårer;
  • inte delta i webinariet ”av entusiasm till att arbeta tillsammans”;
  • FO Villanen och styrelsemedlem Ahlbäck deltar i Pharmacy House Café pre-opening;
  • SO Martelin deltar i HUS 152-årsfestsändning;
  • styrelsemedlem Alhopuro deltar i Florakörens och Brahe Djäknars adventskonsert, och att han ges i uppdrag att se ifall någon från personalen vill delta i konserten, samt att sedan anmäla deltagande.