Observera!

På grund av rådande läge, samt för att garantera ett tryggt julfirande, rekommenderar ÅAS att inga fysiska sammankomster ordnas före den 24.12 i Åbo eller Vasa.

Dessa rekommendationer fungerar som komplement till Åbo Akademis direktiv  och myndigheternas rekommendationer.

Rådande myndighetsrekommendationer i Åbo

 • Tillställningar inomhus begränsas till 10 personer
 • Tillställningar utomhus begränsas till 10 personer
 • All inomhushobbyverksamhet (ex. motionsstunder) för vuxna avbryts t.o.m. 23.12.2020 (mer info finns via länkarna). 
 • Mera information om sjukvårdsdistriktets gällande rekommendationer hittar du här.

Rådande myndighetsrekommendationer i Vasa

 • Tillställningar inomhus begränsas till 10 personer
 • Tillställningar utomhus begränsas till 10 personer
 • Mera information om sjukvårdsdistriktets gällande rekommendationer hittar du här.

Beakta även dessa rekommendationer vid ordnandet av evenemang:

 • Ordna större möten i första hand på distans eller genom hybridlösningar
 • I fallet av människosamlingar inomhus, rekommenderas att deltagarna bär munskydd. 
 • Utomhusevenemang rekommenderas framom inomhusevenemang.
 • För lista över vem som deltagit på era evenemang och spara dessa i tre veckor efter tillställningen. Detta för att kunna spåra och kartlägga en eventuell smittspridning. Kom ihåg att meddela deltagarna om att personuppgifterna sparas och för vilket ändamål.
 • Säkerhetsavståndet på 1,5 meter mellan deltagarna skall följas. Om detta av någon anledning inte går att förverkliga ska rekommendationen att använda munskydd följas.
 • Utnämn/Namngiv en hygienansvarig för era evenemang som närvarar under hela evenemanget. Hygienansvariga ser till att det finns handtvätts- och decifieringsmöjlighet, samt att säkerhetsavståndet på 1,5 meter upprätthålls bland deltagarna.
 • Undvik att ordna evenemang där det serveras mat och dryck. Ifall mat och dryck delas ut ska detta göras med fokus på hygien (portionsförpackningar rekommenderas).
 • Det är på arrangörens ansvar att alla inblandade i ordnandet av evenemanget vidtar tillräckliga åtgärder för att säkerställa god hygien på tillställningen. Till exempel på intagningar är det viktigt att både punkthållare och deltagare följer direktiven.

Åbo Akademis direktiv gällande användning av utrymmen på campus

Vasas och Åbos sjukvårdsdistrikt rekommenderar användningen av munskydd på allmänna platser och i kollektivtrafiken. ÅA rekommenderar att alla som vistas på campus bär munskydd. Kårkaféerna förespråkar även användningen av munskydd då ni köar i lunchrestaurangerna. 

Kanslier

Föreningars kanslier får användas av styrelsemedlemmar för hantering av material, räkningar eller med dessa jämförbara ärenden. Kaffestunder och annan dylik föreningsverksamhet på kanslierna är alltså inte tillåten. 

ÅAS följer samma linje gällande specialföreningskansliet på Kåren.

I både ÅA:s och ÅAS utrymmen ska alla som kommer in använda sin egen nyckel i de elektroniska låsen. Påminn era medlemmar om att hämta gratis HID-nyckel från antingen Gripen i Åbo eller fastighetsservice nära Ann-Marie i Vasa. Mer info hittas här: https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-fastigheter/SitePages/Passerkontroll-och-nycklar.aspx

Studentföreningars lokaler/källarutrymmen

De lokaler/källarutrymmen på campus som förvaltas av föreningar får ej användas för tillställningar eller fester. 

Tillställningar på campus

För evenemang på campus behövs förvaltningsdirektörens tillstånd.

Föreläsningssalar

Föreläsningssalar kan även bokas för t.ex. styrelsemöten förutsatt att säkerhetsdirektiven följs. Större möten ska fortsättningsvis ordnas på distans. 

Observera ÅA:s begränsning på max 10 personer vid bokning av deras utrymmen. (Boka utrymmen här.)

Vid konstaterad och/eller misstänkt smitta av covid-19

Vi önskar att studerande som blivit smittad av covid-19 under eller efter vistelse på campus informerar sin egenlärare om saken.

 • Sprid inte som förening information om smittan utan låt smittskyddsmydigheterna och ÅA sköta det. Det är myndigheterna som bedömer hur mycket information som får delas till allmänheten.
 • Rekommendera coronablinker appen till era medlemmar. Ifall coronablinkern meddelar om eventuell utsättning för smitta skall man undvika människokontakt och studera på distans i 10 dagar. 

För mera information eller frågor, vänligen ta kontakt med Anders Mattsson (Åbo) på vo@studentkaren.fi eller Amanda Björk (Vasa) på amanda@studentkaren.fi.