Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige valde på sitt möte den 11 december ett nytt presidium, ny styrelse och ny ordförande för ekonomidirektionen. Ytterligare valdes det en ny medlem till ekonomidirektionen samt en ny expertmedlem.

Till styrelseordförande för år 2021 valdes politices studerande Joonas Karlsson. ÅAS nya styrelseordförande har tidigare varit aktiv bland annat inom Statsvetenskapliga klubben vid Åbo Akademi rf. Karlsson är född 1993 i Kyrkslätt och studerar offentlig förvaltning vid Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi.

Till vice ordförande i styrelsen valdes Veera Granroth och som övriga medlemmar i styrelsen Lukas Akantu, Niklas Grönholm, Julia Liewendahl, Emma Lundström och Axel Wilson.

Nästa års styrelse är vald som en helhet och kommer inom sig att dela upp de olika posterna och ansvarsområdena på ett eget konstituerande möte som planeras hållas inom kort. Styrelsen har medlemmar både från Åbo och Vasa.

Till fullmäktigeordförande valdes Oliver Back (Gemensamma Vasa). Till första vice ordförande valdes Emelie Berglund (MK-Listan) och till andra vice ordförande Tyra Juslin (Gemensamma Vasa).

Till ordförande för ekonomidirektionen valdes Anton Laakso och till medlem valdes Jonatan Wikström. Till ekonomidirektionen valdes även en ny expertmedlem.

The Student Union Council has, on their meeting on 11 December, elected a new Presidium for the Student Union Council, a new Student Union Board, and a new Chair for the Economy Directorate. Furthermore got a new Member and a New Expert Member for the Economy Directorate elected.

Joonas Karlsson, a Political Sciences student, was elected as the Chair of the Board 2021. The Vice-Chairperson is Veera Granroth and the other Board Members Lukas Akantu, Niklas Grönholm, Julia Liewendahl, Emma Lundström, and Axel Wilson.

The new Chair of the Student Union Council is Oliver Back (Gemensamma Vasa). The first Vice Chairperson is Emelie Berglund (MK-Listan), and the second Vice Chairperson is Tyra Juslin (Gemensamma Vasa).

Anton Laakso was elected as the Chair of the Economy Directorate, and Jonatan Wikström got elected as a Member. Furthermore was one Expert Member elected to the Economy Directorate.