Fullmäktige kommer att intervjua kandidaterna till styrelsen, ekonomidirektionen och presidiet på sin aftonskola torsdagen 10.12, dvs kvällen innan fullmäktigemöte 1/21.

En del av frågorna publiceras i förtid för att kandidaterna ska kunna förbereda sig. Dock kommer inte alla frågor att publiceras; ett par frågor kommer förbli mysterium, så några små överraskningsmoment kommer kandidaterna att få handskas med!

Presidiet

 1. Hur skulle du som FO sätta din prägel på ÅAS verksamhet?
 2. Vad anser du att presidiet kan/borde göra för att aktivera fullmäktige under året?
 3. Hur överträffar vi valdeltagandet i kårvalet, jämfört med 2019?
 4. Hur ser du på relationen mellan styrelsen och fullmäktige och hur skulle du utveckla den, hur ska fullmäktige bl.a. bli mera insatta i styrelsens arbete?
 5. Hur skulle du leda presidiets arbete?

Utöver dessa frågor kommer ytterligare två mysteriumfrågor att ställas på mötet. Spännande!

Ekonomidirektionens ordförande

 1. Vilka egenskaper har du som kommer göra att du kan axla ansvaret som EDO i dessa tider?
 2. Vilka anser du att är de största utmaningarna för ekonomidirektionen under de kommande 2 åren, bortsett från den rådande pandemin?
 3. Hur ska ekonomiderektionen arbeta långsiktigt och bibehålla stabilitet i tider av osäkerhet?
 4. Hur kunde ekonomidirektionen utveckla verksamheten i Vasa och vad borde nästa investering där vara?
 5. Nämn två tjänster du anser att ÅAS borde erbjuda, som vi inte gör idag?

Samt ytterligare två mysteriumfrågor. Pirrigt!

ED-medlem

 1. Vad ser du att din roll skulle vara som ED-medlem och varför skulle just du, vara en bra sådan?
 2. Hur kunde ekonomidirektionen utveckla verksamheten i Vasa och vad borde nästa investering där vara?
 3. ÅAS bägge kårhus har historiskt sett funnits till för dess medlemmar. Vilken funktion vill du se att kårhusen har i framtiden?
 4. Nämn två tjänster du anser att ÅAS borde erbjuda, som vi inte gör idag? 

Samt ytterligare två mysteriumfrågor. Nervkittlande!

Styrelsen

Ordförande

 1. Vad är dina styrkor och svagheter som ledare?
 2. Hur skulle du se till att styrelsens arbete synliggörs för fullmäktige?
 3. Hur vill du utveckla verksamheten i Vasa?
 4. Hur kommer du att jobba för att minska på avståndet mellan ÅAS och medlemmarna?
 5. Vad kommer vara den största utmaningen för studentkåren under det kommande året?

Samt ytterligare två mysteriumfrågor. Kusligt!

Övriga styrelsen

 1. Varför skulle du vara en bra styrelsemedlem?
 2. Hur vill du som styrelsemedlem engagera fler personer i Studentkårens verksamhet?
 3. Hur kommer du jobba för att minska på avståndet mellan ÅAS och medlemmarna?
 4. Hur anser du att ÅAS kan stödja specialföreningar, då det kommer till hanterandet av corona-läget?

Samt ytterligare två mysteriumfrågor. Rysligt!