Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige har på sitt möte 11.12.2020 beslutat att:

 • Välja Lindholm DRV och Nordman DRV som rösträknare och protokolljusterare för mötet;
 • Välja Anton Laakso till ordförande, Jonatan Wikström som medlem och Robert Wetterstein som expertmedlem till ekonomidirektionen för perioden 1.1.2021–31.12.2022;
 • Välja Joonas Karlsson till styrelseordförande för år 2021;
 • Anteckna till kännedom de ansvarsområden för studentkårens styrelsemedlemmar år 2021 som beslöts om vid fullmäktigemötet 07/20;
 • Välja Emma Lundström, Axel Wilson, Lukas Akantu, Niklas Grönholm, Julia Liewendahl och Veera Granroth till styrelsemedlemmar för år 2021;
 • Välja Veera Granroth till styrelsens vice ordförande för år 2021;
 • Välja Oliver Back till fullmäktiges ordförande samt Emelie Berglund till första och Tyra Juslin till andra vice ordförande för fullmäktige för år 2021;
 • Välja Amanda Björk och Anna Oksanen till Kåraller för år 2021;
 • Välja Amanda Björk, Julia Liewendahl och Janice Mattlar till medlemmar för Utvecklingsfonden för Kåravdelningen i Vasa för år 2021;
 • Fastställa miljöutskott, jämställdhetsutskott och evenemangsutskott för år 2021;
 • Välja Natalie Sommardal, Emelie Berglund, Henri Pasanen, Valter Östberg, Ronja Lanndér, Gabriella Raittila och Ronny Wikström som medlemmar till valutskottet för år 2021, samt: Anna Oksanen, Anton Pajoslahti, Wilma Snickars, Måns Vikström, Ida Nordell och Louise Hellström som suppleanter. Fullmäktige beslutade att ÅVSS meddelar sin suppleant i ett senare skede.