Under veckan har kvinnohat i studentkulturen varit föremål för diskussion, då Nata Salmela, företagare och mediaperson, delade på sociala medier erfarenheter främst av kvinnor som blivit illa behandlade i studielivet. En stor del av erfarenheterna handlade om teknologerna, men som en del berättelser visar, är problemet mer utspritt än så.  

Berättelserna är hemska och bevisar att studentrörelsen i Finland måste fortsätta arbetet för en mer inkluderande kultur, där alla känner sig trygga och välkomna, oavsett kön, sexuell läggning eller annan egenskap. Det räcker inte att en del av oss bidrar, vi måste alla dra vårt strå till stacken och samtidigt kräva att våra medmänniskor gör detsamma. Vi är exakt så bra som dom sämsta av oss. 

Det finns otaliga saker som vi på studentkåren, våra föreningar och varje individ som deltar på de tillställningar som ordnas kan göra. Studentkåren kommer fortsätta utbilda föreningar om tryggt och jämlikt bemötande, ge ut stödmaterial och ha våra trakasseriombud som stöd till utsatta. Av föreningar önskar jag se tydliga likabehandlingsplaner som hjälper forma evenemang och verksamhet samt revidering av det vi sjunger. Föreningarna har utvecklats enormt de senaste åren, men än är det inte läge att avsluta arbetet.

Senast nu är det dags att vi alla funderar om vi bidrar till denna kultur, vare sig det är med de sånger vi sjunger, de kommentarer vi ger i kafferummet, eller beslutet om att inte ingripa då något opassande sker. 

Att detta diskuteras öppet är första steget till att göra en förändring. Alla förtjänar en rolig  och trygg studietid.

Matias Martelin
Styrelseordförande
Åbo Akademis Studentkår

Ifall du har upplevt osakligt bemötande kan du kontakta Åbo Akademis Studentkårs trakasseriombud antingen via telefon, SMS eller e-post (kontaktuppgifter nedan).
Läs också mer här.


Trakasseriombud på Åbo Akademis Studentkår

Petra Lindblad
tel. 02 215 4655
trakasseri@studentkaren.fi

Markus Heikkilä
tel. 02 215 4650
trakasseri@studentkaren.fi