Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 28.10.2020 beslutat att:

  • återremittera ärendet om upplägget för utbetalning av arvoden åt studentrepresentanter;
  • välja Joonas Karlsson, Eva Aspnäs, Axel Rantanen, Elisabeth Järnefelt, Annika Eklund, Jan-Erik Kress och Hanna Orrenius som medlemmar till årsfestkommittén;
  • välja Sara Hagman till studentrepresentant till styrgruppen för Peppi-projektet.