Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 21.10.2020 beslutat att:

  • anteckna den ekonomiska rapporten per 30 september 2020 till kännedom;
  • godkänna utkastet till budget för år 2021 inför fullmäktiges remiss och befullmäktiga GS Öberg och SO Martelin att vid behov ännu komplettera utkastet inför fullmäktiges behandling;
  • godkänna utkastet till verksamhetsplan för år 2021 inför fullmäktiges remiss och befullmäktiga SO Martelin att vid behov ännu komplettera utkastet inför fullmäktiges behandling;
  • förlänga ansökningstiden till årsfestkommittén tills 27.10 kl. 23.59, samt att styrelsen fastställer kommittén på sitt efter deadlinen påkommande styrelsemöte;
  • reservera 250 € för inköp av en fysisk årsklocka till Havtornen från budgetposten “styrelsens allmänna medel”, samt att befullmäktiga GS Öberg och SEV Ehn att beställa ram och tryck;
  • utse Studentombud Lindblad till ÅAS representant till Campussport ledningsgrupp;
  • SO Martelin deltar i Turku Future Forum den 28.10;
  • besluta om deltagande i OYY:s årsfest, om och när en officiell inbjudan inkommer.