Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 22.9.2020 beslutat att:

  • reservera 605 € för beställning av ÅAS halarmärken med den uppdaterade designen, samt att befullmäktiga GS Öberg och KOM Saloniemi att beställa halarmärken;
  • utdelade projektmedel kan användas för ett annat projekt än det ansökta eller för den allmänna verksamheten om det inte är möjligt att utföra ett nytt projekt, och att förändring av ändamål inte kräver en ny ansökan. Redovisningen av medlen sker enligt det ursprungliga beslutet. VO Mattsson och styrelsemedlem Björk ansvarar för kommunikationen till projektmedelsmottagarna;
  • befullmäktiga SO Martelin och GS Öberg att sammanställa styrelsens och fullmäktiges kommentarer angående materialet som behandlas på FSF förbundsdagar, samt skicka in det före deadline;
  • befullmäktiga SO Martelin och GS Öberg att svara på FSF enkät om ”dummy”-studentkort å studentkårens vägnar;
  • i samarbete med Röda Korsets blodtjänst ordna ett blodgivningstillfälle på Kåren, den 20.10 kl. 11–15;
  • anteckna till kännedom att gulnäbbsakademin i Åbo flyttas framåt, samt att styrelsen utreder om den går att ordna inom oktober månad;
  • anteckna till kännedom att Justus r.f.s årsfest inhiberas;
  • inte delta i LYY:s årsfest, då den blivit inhiberad.