Vill du sitta i kårstyrelsen 2021?

Vill du vara med och påverka vår framtid som studerande, på såväl lokal som nationell nivå? Vill du vara med och lobba för en bättre studievardag? Vill du organisera, skapa nya och upprätthålla studenttraditioner? Eller kanske du vill vara med och skapa kontakter till närings- och arbetsliv? Vill. Du. Ha. Roligt!? 

Gör något nytt, gör något annat, sök till kårstyrelsen! Varför inte?

Styrelsens sammansättning för 2021:

 • En styrelseordförande
 • Sex styrelsemedlemmar (varav en också fungerar som vice ordförande)

Fyra styrelsemedlemmar i Åbo med följande poster och ansvarsområden

 • Högskolepolitik (Nationella frågor, studierelaterade ärenden)
 • Socialpolitik (Nationella frågor, välmående, jämlikhet, stadsrelationer)
 • Internationella ärenden och kommunikation (Kommunikation, internationella ärenden, företagssamarbete)
 • Studentkultur (evenemang & specialföreningar, gulnäbbsverksamhet)

Två styrelsemedlemmar i Vasa med följande poster och ansvarsområden

 • Högskolepolitik (studierelaterade ärenden) och socialpolitik (välmående, jämlikhet, stadsrelationer)
 • Studentkultur (evenemang & specialföreningar, gulnäbbsverksamhet)

Utöver dessa ansvarsposter finns två ansvarsområden som tillfaller en av styrelsemedlemmarna

 • Internationella ärenden, Vasa
 • Arbetsliv

Hur går styrelsevalet till?

Skicka in en fritt formulerad intresseanmälan per mejl till en av sonderarna. Alla ansökningar som kommit in senast på onsdag 2.12 publiceras på vår webb torsdagen den 3.12. Därför bör intresseanmälan med fördel innehålla:

 • Namn
 • Bild
 • Kort beskrivning av dig själv
 • Varför du ställer upp
 • Vilka ansvarsområden du är intresserad av

Alla kandidater intervjuas på fullmäktiges aftonskola den 10.12. Under intervjuerna får ordförandekandidaterna svara på sju frågor. Fem av frågorna kommer vi att publicera på webben 3.12. Styrelsekandidaterna får svara på sex frågor, och fyra av dem publicerar vi också på förhand.

Fullmäktige väljer kårstyrelsen 2021 på sitt möte 11.12.2020.

Vi svarar gärna på frågor!

Styrelsesonderare i Åbo
Sara Hagman, sara@studentkaren.fi

Styrelsesonderare i Vasa
Tobias Ahlbäck, tobias@studentkaren.fi