Vill du leda ÅAS ekonomidirektion nästa år?

Ekonomidirektionen (ED) vid Åbo Akademis Studentkår förvaltar och utvecklar studentkårens fastighetsinnehav (t.ex. Kåren i Åbo och Havtornen i Vasa), placeringar och företagsverksamhet (t.ex. Kårkaféerna). ED har sex medlemmar, varav tre är studerande, en som fungerar som ordförande, en vice ordförande och en medlem. Resterande tre är s.k. expertmedlemmar.

På fullmäktigemötet 11.12 kommer vi att välja en ny ordförande för ekonomidirektionen (EDO) och en medlem till ekonomidirektionen.

Ekonomidirektionens ordförande (EDO)

Som ordförande för ekonomidirektionen ansvarar du för ekonomidirektionens arbete och rapporter om det till studentkårens fullmäktige. Till ordförandes uppgifter hör att föra en aktiv dialog med övriga delar av studentkåren samt att fungera som förman för verkställande direktören. Uppdraget som ekonomidirektionens ordförande kan skötas vid sidan av heltidsstudier. Uppdraget är arvoderat och mandatperioden är två år.

Medlem i ekonomidirektionen

Som medlem i ekonomidirektionen är du med och besluter om det långsiktiga förvaltandet av studentkårens tillgångar och vilka målsättningar och riktlinjer den ekonomiska verksamheten ska ha. Uppdraget som medlem i ekonomidirektionen kan skötas vid sidan av heltidsstudier. Uppdraget är arvoderat och mandatperioden är två år.

Hur kan jag söka till ED?

Skicka in en fritt formulerad intresseanmälan per mejl åt någon av sonderarna på sara@studentkaren.fi eller tobias@studentkaren.fi. Alla ansökningar som kommit in senast på onsdag 2.12 publiceras på vår webb torsdagen den 3.12. Därför bör intresseanmälan med fördel innehålla:

  • Namn
  • Bild
  • Kort beskrivning av dig själv
  • Varför du ställer upp
  • Vilket uppdrag i ED du är intresserad av

Alla kandidater intervjuas på fullmäktiges aftonskola den 10.12. På intervjuerna får ordförandekandidaterna svara på sju frågor. Fem av frågorna kommer vi att publicera på webben 3.12. ED-medlemskandidaterna får svara på sex frågor, och fyra av dem publicerar vi också på förhand.

Vi svarar gärna på frågor!

Sonderare 2020
Sara Hagman,  sara@studentkaren.fi
Tobias Ahlbäck, tobias@studentkaren.fi