Vasa-studerande! Är du trött på att bara jobba hemifrån? Behöver du en paus från alla möten via Zoom och söker ett utrymme för diskussion eller grupparbete? Visste du att det nu är möjligt att boka studieutrymmen i Academill?

ÅA informerar om att FPV erbjuder tre undervisningsutrymmen som FPV-studerande kan boka för studierelaterade ändamål under period 2.​​​​​​​ Mera info hittar du här

Kom ihåg att följa de rekommenderade anvisningarna. Du hittar alltid den senaste corona-informationen på webbsidan med ledningsgruppens anvisningar. Håll tillräckligt säkerhetsavstånd och använd munskydd. På grund av de rådande omständigheterna är  maxgränsen 10 personer/utrymme.

Student in Vasa! Are you tired of working from home? Do you need a break from all the Zoom meetings, and need an area for discussion or group work? Did you know that it is now possible to book study rooms in Academill?

ÅAU informs that the faculty (FPV) offers three teaching spaces for FPV-students to book for study related reasons during the 2. period. You can find more information here (only in Swedish)

Remember to follow the recommended guidelines. You can find the newest corona-information on the ÅAU website with the management teams instructions. Keep a safe distance and use face masks. Because of the current situation, the max limit is 10 people/space.