I utredningarna av branden på Kåren har det kommit fram att det varit ett tekniskt fel i elskåpet som orsakade branden. Den orsakades inte av någon enskild aktör.

Räddningsverket lyckades begränsa branden till ett litet område som är nära elskåpet inne i restaurangen på andra våningen. Ytorna i Tavasthem, festsalen och i restaurangsalarna är i skick. Därmed är det mest delar av andra våningen och ÅAS kansliutrymmen på tredje våningen som lidit skada i branden.

Saneringarna är i full gång och fokuserar främst på att få bort röklukten.

Tavasthem prioriteras så att hyresgästerna kunde återvända hem så snabbt som möjligt.

Affärslokalerna är oskadade så de kan börja användas snarast efter vissa granskningsåtgärder.

The investigations of the fire at Kåren have revealed that it was a technical fault in the electrical switchboard that caused the fire. It was not caused by any individual actor.

The rescue services managed to limit the fire to a small area that is close to the electrical switchboard inside the restaurant on the second floor. The surfaces in Tavasthem, the Ball Room and in the restaurant halls are in good condition. Therefore, it is mostly parts of the second floor and the Student Union’s office spaces on the third floor that have suffered damage in the fire.

The clean-up is in full swing and focus mainly on getting rid of the smell of smoke.

Tavasthem is prioritised so that the tenants could return home as quickly as possible.

The business premises are undamaged so they can be used after certain inspection measures.