Aktivitetsstipendier för utvecklandet av studiemiljön, studiesociala ändamål och främjandet av ett aktivt kårliv i VASA under läsår 2020-2021

Åbo Akademis Studentkår lediganslår aktivitetsstipendier för utvecklandet av studiemiljön, studiesociala ändamål och främjandet av ett aktivt kårliv i Vasa till ett sammanlagt värde om 600 euro för läsåret 2020–2021.

Stipendier kan sökas av ÅAS specialföreningar samt övriga fritt bildade studentgrupper som är verksamma vid Åbo Akademis Studentkår i Vasa. De fritt formulerade ansökningarna där det framgår vilken verksamhet föreningen/studentgruppen haft eller planerar ha under läsåret 2020–2021 skall riktas till Nämnden för Utvecklingsfonden för kåravdelningen i Vasa och skickas till gs@studentkaren.fi senast lördagen den 31.10.2020 (innan midnatt) med rubriken Ansökan – utvecklingsfonden. Försenade ansökningar behandlas inte.

För eventuella förfrågningar kontakta studentkårens generalsekreterare Jasmin Öberg, gs@studentkaren.fi, tfn 050 521 7140.

De som erhållit medel ska sända in en skriftlig redogörelse för vilken verksamhet som medlen understött till gs@studentkaren.fi senast den 31 maj 2020 med rubriken Redovisning – utvecklingsfonden. I fall av utebliven redogörelse kan medlen återkrävas.