På grund av epidemins upptrappning i Vasa under den senaste tiden beslöt rektor Moira von Wright den 5.10 att Vasa campus stänger 6.10–16.10.2020. Beslutet kommer efter Vasa sjukvårdsdistrikts rekommendation om att högskolor och andra stadiets undervisningsinrättningar övergår till distansundervisning för två veckor framåt.

Studerande ska inte vistas på campus och ingen undervisning sker på campus under den givna tiden. Beslutet gäller även första årets studerande. Studerandes elektroniska nycklar avaktiveras, med hänvisning till distansundervisning för samtliga studerande i Vasa, för tiden 6.10–16.10.2020.

Pedagogisk praktik vid utbildning som ges på distans kan genomföras som distanspraktik. Eventuell praktik i hälso- och socialvetenskaperna är inställd under denna period.

Även studentrestaurangen vid Academill håller stängt under de kommande två veckorna. Åbo Akademis Studentkårs (ÅAS) servicepunkt i Havtornen är likaså stängd. Betjäning fås ändå som vanligt via telefon och mail, serviceexpert Amanda Ehn nås på havtornen@studentkaren.fi eller 06 324 7225 mellan kl. 12–15 på måndag, onsdag och torsdag.

Tritonia är stängt till 16.10.

ÅAS uppmanar föreningarna och studerande i Vasa att inte ordna fysiska sammankomster under de två kommande veckorna, för att hjälpa i kampen mot smittspridning. 

Ifall du har blivit utsatt för en tydlig exponeringsrisk ska du söka dig till testning redan vid lindriga symptom och undvika sociala kontakter. ÅAS rekommenderar även att ladda ner Coronablinkern till din telefon. 

Because of the spread of coronavirus in Vasa, rector of Åbo Akademi Moira von Wright has decided the 5th of October, to close down the Vasa campus until the 16th of October. The decision comes after the local healthcare district’s strong recommendation to organize all teaching remotely until the 16. October. 

Students are not to visit Vasa campus, no lectures are held on campus during this time. The decisions also include the first year students. The electronic keys of the students will be deactivated, in regards to the decision of remote studies for all students in Vasa during the time of 6.10–16.10.2020.

The pedagogical internships at the study programmes that are done remotely, can be executed as remote internships. Any internships in the health- or social studies are cancelled during this period.

The Student Restaurant at Academill and our service desk at Havtornen will also be closed during the upcoming two weeks. Services will be provided as usual Monday, Wednesday and Thursday between 12-15 o’clock, by phone or email. Service Expert Amanda Ehn can be reached at havtornen@studentkaren.fi or 06 324 7225.

Tritonia is closed until 16th of October.

The Student Union at ÅAU encourages associations and students in Vasa to not organize any physical gatherings during the following 2 weeks, to prevent any further spread of the virus. 

If there is a clear risk that you have been exposed to the coronavirus, and even if you only have mild symptoms, you should go and get tested and avoid any social contacts. The Student Union also recommends everyone to download the Koronavilkku coronavirus tracing app to your phone.