Vill just du vara med och ordna ÅAS 102:a årsfest?

Sebastian Björklund kommer att fungera som ÅAS årsfestmarskalk för år vår 102:a årsfest. Nu söker Sebastian efter sin årsfestkommitté som kommer vara med och göra vår årsfest till en hejdundrande tillställning! 

Vi skulle väldigt gärna se en geografisk spridning bland årsfestkommitté-medlemmarna så att bägge verksamhetsorterna är representerade. Skriv en fritt formulerad ansökan och skicka in den senast 18.10 kl. 23.59 till vo@studentkaren.fi. I samförstånd med årsfestmarskalken väljer styrelsen personerna till ÅAS102 årsfestkommittén på sitt möte 21.10.

Do you want to organise the Student Union of ÅAU’s 102nd annual ball?

Sebastian Björklund is going to be responsible for the Student Union at ÅAU’s 102nd annual ball! Sebastian is now looking for a committee to help him organise the best ball possible!

We would like to have a committee with members from both Åbo and Vasa. Write an application and send it to vo@studentkaren.fi. Deadline for applications is 18 October at 11.59 p.m. The board, advised by Sebastian, will select members of the committee at its meeting 21 October.