Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 8.9.2020 beslutat att:

  • införskaffa en datorskärm åt serviceexperten i Åbo och reserverar medel från budgetposten för IT-anskaffningar;
  • kostnaderna för ordningsvakter och de behövliga loven för gulnäbbsakademin i Vasa tas från budgetposten för evenemang;
  • styrelse och personal deltar i FSF höstseminarium i enlighet med framfört förslag;
  • inte delta i ÖNs gulisintagning 17.9.2020, då den hålls samma dag som FSF höstseminarium;
  • delta i NNs, ÅsNas och ÅSLs gulisintagning 24.9.2020.