Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 26.8.2020 beslutat att:

  • befullmäktiga VD Häyry att placera intressesektorns överlikviditet, i enlighet med den presenterade planen;
  • godkänna bokslutet för ÅAS 101:sta årsfest;
  • fastslå ett arvode på 500€ och lediganslå förtroendeuppdraget som årsfestmarskalk för år 2021, med en intresseanmälan som öppnar den 9.7. och avslutas den 27.9;
  • anteckna till kännedom att ”Höst-Wappen” (29.8), gulischillet på Havtornen (16.9) och Lilla wappen (26.9) avbokas och att gulnäbbsakademierna ordnas med väderförbehåll utomhus i Vasa den 9.9 och i Åbo 9.9 & 10.9;
  • fastställa riktlinjer för representation på tillställningar, samt att ifall coronaläget ändras bedöms läget från fall till fall före nya riktlinjer har utformats;
  • delta på Merkantila Klubbens gulisintagning den 1.9.2020;
  • delta på SF-klubbens gulisintagning den 2.9.2020;
  • delta på Kemistklubbens och Datateknologernas intagning den 3.9.2020.