Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 18.8.2020 beslutat att:

  • anteckna till kännedom att en ny bärbar dator har införskaffats för SO Martelin;
  • införskaffa informationssäkerhetsskydd till bärbara datorer för maximalt 350 euro, samt skyddsfodral för maximalt 500 euro. SO Martelin och GS Öberg befullmäktigas att göra beställningen;
  • befullmäktiga SO Martelin och VO Mattsson att besluta om vem ÅAS utser som suppleant i
    valnämnden för Åbo Akademi för mandatperioden 25.8.2020–31.12.2020;
  • besluta om eventuellt deltagande i Justus r.f. årsfest då den officiella inbjudan inkommer.