Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 27.5.2020 beslutat att:

 • godkänna personalförmånerna för år 2020;
 • befullmäktiga GS Öberg och SO Martelin att godkänna inkommande offert från ÅA:s ICT enhet gällande bärbar dator åt kommunikatör Saloniemi;
 • låta bygga ett nytt mötesutrymme på kårkansliet i Åbo, samt att godkänna den inkomna offerten från Inlook;
 • uppdraget som ett av två trakasseriombud på ÅAS sköts av SEÅ Markus Heikkilä fram till 31.12.2020;
 • arvodera Mathias Mattsson 80 e för filmande av styrelseordförandes wapptal;
 • befullmäktiga SO Martelin att sammanställa styrelsens och fullmäktiges kommentarer till utlåtande till FSF angående personval på förbundsdagarna;
 • godkänna ÅAS utlåtande till FSF:s strategiutkast;
 • välja Miika Alhopuro, Tobias Ahlbäck, Elisabeth Järnefelt och Anna Oksanen till studentrepresentanter i examensnämnden för ÅA;
 • befullmäktiga styrelsemedlem Hagman, SOM Lindblad och GS Öberg att sammanställa de slutgiltiga summorna för utbetalning av arvoden för studentrepresentanter samt förmedla behövlig information till Accountor för utbetalningen;
 • medverka i ordnandet av ett Höstvappen-evenemang;
 • ordna Lilla Wappen på Kåren 26.9. ;
 • lansera ett gulispass som delas ut till första årets studerande under studieorienteringsveckan;
 • flytta gulischill i Havtornen till 2.9.