Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 13.5.2020 beslutat att:

 •  befullmäktiga SO Martelin och VO Mattsson att besluta om Studentkårens förslag till årets lärare utgående ifrån de nomineringar som kommit in, samt att fastslå nomineringstiden till 18.5–31.5;
 • anteckna den ekonomiska rapporten per mars 2020 till kännedom;
 • befullmäktiga GS Öberg och KOM Saloniemi att beställa tryck av Kårenitguiden och Guide for International Students, samt att uppdatera guiderna enligt behov;
 • befullmäktiga KOM Saloniemi att besluta om offert för Kårkalender och att tillsammans med GS Öberg beställa tryck av Kårkalendern 2020-2021;
 • reservera 320 euro för gulnäbbsmärket 2020, samt att befullmäktiga GS Öberg och KOM Saloniemi att beställa halarmärken;
 • anteckna workshopen kring biblioteket och biblioteksverksamheten i Academill till kännedom;
 • bordlägga ärendet om Höstwappen 2020;
 • ordna Gulischill i Havtornen och på Kåren den 16.9. eller ett annat lämpligt datum, samt att reservera 200e för ändamålet från budgetposten ”Styrelsens projekt”;
 • ifall gulnäbbsintagning i Vasa ordnas, och evenemanget följer ikraftvarande direktiv och restriktioner, deltar ÅAS med en punkt;
 • ordna Gulnäbbsakademi i Vasa och Åbo den 9.9. eller ett annat lämpligt datum, ifall evenemanget kan ordnas så att det följer eventuella ikraftvarande direktiv och restriktioner, samt att slå fast avgiften för deltagande;
 • bordlägga ärendet om Lillawappen på Kåren;
 • ifall Vasa campus festival ordnas, så kommer ÅAS att hjälpa till med marknadsföringen av evenemanget;
 • bordlägga ärendet om gulispass 2020;
 • hjälpa till med informationsspridning och design på halaramärken, för ÅAU Sports motionskampanj i Vasa;
 • ordna traditionsenlig sitz med SSHV för de nya gulisarna, i Vasa