Åbo Akademis Studentkårs årsfest firas årligen på veckoslutet närmast 18 februari, Per Brahes födelsedag. År 2021 kommer årsfesten att firas den 20 februari, eller när läget tillåter, i Åbo. Årsfestmarskalken leder årsfestkommitténs arbete som påbörjas under hösten 2020. Årsfestmarskalken samarbetar med kårkansliet för att koordinera allt som har med årsfesten att göra. Läs mera om studentkårens årsfest på den här sidan.

Kårstyrelsen har på styrelsemöte 16/20 den 26 augusti 2020 beslutat att lediganslå förtroendeuppdraget som årsfestmarskalk 2021, samt att fastslå ett arvode på 500 €. Årsfestmarskalken väljs på styrelsemöte den 30.9.2020, och i samråd med årsfestmarskalken väljer styrelsen årsfestkommittén under oktober månad.

Intresseanmälningar kan sändas till vice ordförande Anders Mattsson.

Intresseanmälan till årsfestmarskalk kan lämnas ända till den 27.9.2020 kl. 23.59.