Ledningsgruppen för klasslärarutbildningen (en suppleantplats)

I ledningsgruppen för utbildningslinjen för klasslärare diskuteras aktuella frågor för utbildningen och studerande är med för att kunna berätta hur det är att studera just nu och hur man vill att t.ex. kurser utvecklas. I k-ledningsgruppen finns två studentrepresentanter och båda har en reserv för när de inte kan gå på möte, d.v.s. en suppleant. Just nu finns det en ledig suppleantplats. Sök om du är intresserad av att göra studerandes röst hörd! Tidsgräns för intresseanmälan måndag 28.9 kl. 23.59.

Direktionen för Vasa övningsskola (en studentrepresentant)

Direktionen för VÖS har ansvar för beslut som gäller hela Övis (t.ex. läroplan och ordningsregler) och diskuterar utveckling och utvärdering av verksamheten och samarbetet mellan ÅA och Övis. Här finns alla gruppens uppgifter och du kan lämna in intresseanmälan för en suppleantplats senast måndag 28.9 kl. 23.59.