Åbo Akademi fortsätter med distansstudier i period 2 (26.10–18.12.2020). Undantaget är fortsättningsvis kurser som riktar sig till första årets studerande, samt kurser som kräver fysisk närvaro på campus (kliniker, laboratorier, slöjdsalar).

Studentkåren orolig för studerandes välmående

För Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) var beslutet beklagligt men väntat. Enligt ÅAS är beslutet att endast hålla första årets studerande på campus inte hållbart i längden. Äldre studerandes välmående och studieförmåga oroar ÅAS styrelseordförande Matias Martelin.

– Redan nu vet vi att distansstudier har ökat på ensamheten och psykisk ohälsa, vi måste tänka på långsiktiga lösningar som underlättar situationen för äldre studerande, säger Martelin.

ÅAS fortsätter att föra fram studerandes behov till ÅAs ledning.

Studentkåren fortsätter att påminna om behovet av utrymmen på campus

Under hösten finns det också ett ökat behov av utrymmen för både studier och möten. Studentkåren önskar att universitetet beaktar detta i sin linjedragning.

– Vi vill vara med och hitta fungerande lösningar som tryggar både studerandes och personalens hälsa och samtidigt möjliggör utnyttjandet av utrymmen på campus, avslutar Martelin.