Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) har till följd av nuvarande pandemiläge beslutat att avboka evenemangen ”Höst-vappen” picknick på Vårdberget och Lilla Wappen på Kåren. 

Studentkåren prioriterar sina medlemmarnas hälsa och inhiberar evenemangen då det inte fanns tillräckliga garantier för att de hade kunnat ordnas på ett säkert sätt. 

För ÅAS är det väldigt viktigt att erbjuda sätt för föreningar och nya studerande att hitta varandra på ett säkert sätt. Därför kommer Gulnäbbsakademin, en föreningsmässa som traditionellt brukar ordnas i Kårens festsal och i foajén i Academill, att flyttas utomhus. Gulnäbbsakademin ordnas i år på Arkens innergård i Åbo den 9.9-10.9 och på Strandgatan i Vasa den 9.9. Mer info om Gulnäbbsakademierna finns på våra Facebook evenemang (Åbo och Vasa).   

Vid frågor vänligen kontakta Anders i Åbo eller Amanda i Vasa.