Uppdaterad 28.9

Höstterminen börjar köra igång så småningom vilket betyder att även föreningsverksamheten börjar köra igång igen. Tyvärr lever vi fortfarande i en tid med restriktioner som påverkar de evenemang som ni ordnar.

Dessa rekommendationer fungerar som komplement till Åbo Akademis direktiv  och myndigheternas rekommendationer.


Åbo Akademis direktiv gällande användning av utrymmen på campus

Kanslier

Föreningars kanslier får användas av styrelsemedlemmar för hantering av material, räkningar eller med dessa jämförbara ärenden. Kaffestunder och annan dylik föreningsverksamhet på kanslierna är alltså inte tillåten. 

ÅAS följer samma linje gällande specialföreningskansliet på Kåren.

I både ÅA:s och ÅAS utrymmen ska alla som kommer in använda sin egen nyckel i de elektroniska låsen. Påminn era medlemmar om att hämta gratis HID-nyckel från antingen Gripen i Åbo eller fastighetsservice nära Ann-Marie i Vasa. Mer info hittas här: https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-fastigheter/SitePages/Passerkontroll-och-nycklar.aspx

Studentföreningars lokaler och källarutrymmen

De lokaler/källarutrymmen på campus som förvaltas av föreningar får ej användas för tillställningar eller fester. Om ni håller informationstillfällen åt gulnäbbarna kan dessa hållas i föreläsningssalar, aulor eller gårdsplaner förutsatt att åtgärder för social distansering följs (minst 1,5 meters avstånd hålls).

Pop-ups

Det är okej för föreningar att ordna pop-ups i aulor, föreläsningssalar och gårdsplaner för att marknadsföra sig och sälja föreningsprylar. Mikael Johansson från Gripen kontaktas i dessa fall för bokning av utrymmena i Åbo och Roland Nylund i Vasa.


Mikael Johansson

mikael.johansson@abo.fi
Tel. +358 400594106


Roland Nylund
roland.nylund@abo.fi
Tel. +358 500868623


Föreläsningssalar kan även bokas för t.ex. styrelsemöten förutsatt att säkerhetsdirektiven följs. Större möten ska fortsättningsvis ordnas på distans. 


Rekommendationer för ordnandet av evenemang

 • Undvik att ordna evenemang som har möjlighet att bli större än förväntat. 
 • För lista över vem som deltagit på era evenemang och spara dessa i tre veckor efter tillställningen. Detta för att kunna spåra och kartlägga en eventuell smittspridning. Kom ihåg att meddela deltagarna om att personuppgifterna sparas och för vilket ändamål.
 • Säkerhetsavståndet på 1,5 meter mellan deltagarna skall följas. Om detta av någon anledning inte går att förverkliga ska rekommendationen att använda munskydd följas.
 • Utnämn/Namngiv en  hygienansvarig för era evenemang som närvarar under hela evenemanget . Hygienansvariga ser till att det finns handtvätts- och decifieringsmöjlighet, samt att säkerhetsavståndet på 1,5 meter upprätthålls bland deltagarna.
 • Utomhusevenemang rekommenderas framom inomhusevenemang.
 • Försök undvika att ordna evenemang där det serveras mat och dryck. Ifall mat och dryck delas ut ska detta göras med fokus på hygien (portionsförpackningar rekommenderas).
 • Det är på arrangörens ansvar att alla inblandade i ordnandet av evenemanget vidtar tillräckliga åtgärder för att säkerställa god hygien på tillställningen. Till exempel på intagningar är det viktigt att både punkthållare och deltagare följer direktiven.
 • Beakta också allmänheten då ni planerar förverkligandet av säkerhetsavstånd. Till exempel om köer bildas längs med livligt trafikerade gator. 

 

Vid konstaterad och/eller misstänkt smitta av covid-19.

 

 • Vi önskar att studerande som blivit smittad av covid-19 under eller efter vistelse på campus informerar sin egenlärare om saken.
 • Sprid inte som förening information om smittan utan låt smittskyddsmydigheterna och ÅA sköta det. Det är myndigheterna som bedömer hur mycket information som får delas till allmänheten.
 • Rekommendera coronablinker appen till era medlemmar. Ifall coronablinkern meddelar om eventuell utsättning för smitta skall man undvika människokontakt och studera på distans i 14 dagar.


För mera information eller frågor, vänligen ta kontakt med Anders Mattsson (Åbo) på
vo@studentkaren.fi eller Amanda Björk (Vasa) på amanda@studentkaren.fi