Vad är det?

Studentrepresentanter är vanliga studerande som är medlemmar i grupper som besluter om saker på ett universitet. Alla fakulteter har t.ex. fakultetsråd som besluter om utbildningslinjernas innehåll, vem som anställs på ämnena och hur pengarna fördelas. Oftast har man både ordinarie medlem och suppleant som är personen som går på möten om ordinarie inte kan gå. I alla grupper vi just nu söker nya representanter till finns det många studerande med, alltså ett helt team som talar för studerandes bästa och kan städa varandra i uppdraget.

Varför behövs det?

Universitetsdemokrati finns för att alla grupper ska bli hörda och få veta vilka stora förändringar som är på kommande. Besluten om hur man ska förbättra utbildningen och få nya studerande blir garanterat bättre om de som just nu studerar är med och säger sin åsikt.

Varför ska jag anmäla intresse?

Det behövs nya aktiva studerande som vill säga sin åsikt och hjälpa göra ÅA bättre för alla. Du får utbildning och introduktion till vad som förväntas av studentkåren och du kommer att lära dig mycket, både om ditt universitet, och allmänt om argumentation, mötesteknik och kvalitetssäkring. Dessutom är det jätteroligt om man nån gång får en professor att ändra åsikt!

Lediga studentrepresentantplatser

En suppleant till universitetskollegiet

I universitetskollegiet finns hela ÅA representerat med studerande, professorer, och övrig personal från alla fakulteter. Mötena ordnas alltid så att man kan delta från Åbo och Vasa. Kollegiet väljer externa medlemmar till styrelsen för ÅA (aktuellt denna höst), godkänner bokslutet och diskuterar ärenden som gäller hela ÅA. Alla studerande kan söka den här platsen, tidsgräns måndag 14.9 kl. 23.59.
Läs mera

Två suppleanter till fakultetsrådet för FPV

Fakultetsrådet besluter om fakultetens budget, anställningar och utbildningar. Alla studerande vid FPV kan söka den här platserna, tidsgräns måndag 14.9 kl. 23.59.
Läs mera

En suppleant till fakultetsrådet för FSE

Fakultetsrådet besluter om fakultetens budget, anställningar och utbildningar. Alla studerande vid FSE kan söka den här platsen, tidsgräns måndag 14.9 kl. 23.59.
Läs mera

En suppleant till fakultetsrådet för FNT

Fakultetsrådet besluter om fakultetens budget, anställningar och utbildningar. Alla studerande vid FNT kan söka den här platsen, tidsgräns måndag 14.9 kl. 23.59.
Läs mera

En FNT-suppleant till grundutbildningsnämnden

Grundutbildningsnämnden diskuterar och ger förslag till frågor som berör all utbildning vid ÅA. Alla fakulteter har en studerande med här, just nu behövs någon från FNT. Tidsgräns måndag 14.9 kl. 23.59.
Läs mera