Kåravgiften för läsåret 2020–2021 är 92,50 euro och har alltså sjunkit rejält från tidigare år, varför?

Ännu för höstterminen innehåller din kåravgift en summa till studenthälsan (studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS), men från och med 1.1.2021 är det FPA som uppbär avgiften för SHVS.

Avgiften för SHVS fastställs först i slutet av 2020, vi meddelar på våra kanaler då det nationella beslutet kommer. Viktigt att notera är att man då inte får en faktura utan själv ska gå in på FPA:s webb och sköta betalningen.

Mer detaljerad information på FPA:s webbplats.

I och med social- och hälsovårdsreformen (allmänt kallad sote-reformen) tas yrkeshögskolestuderande med i studenthälsans service. Tyvärr faller utbytesstuderande bort från studenthälsans kunder och får bara kommunal hälso- och sjukvård från och med 1.1.2021. Vi och andra studentkårer jobbar för att det i studiestäderna ska finnas ändamålsenlig vård för utbytesstuderande och att kommunikationen ska fungera smidigt på engelska. 

Kom ihåg: Sista dagen att betala kåravgiften utan förseningsavgift är fre 28.8 kl. 15.00.

The student union fee for the academic year 2020–2021 is smaller than earlier years, why?

For the autumn term of 2020 the student union fee still contains a student health care fee (that goes directly to the Finnish students health care services FSHS). From 1.1.2021 the health care fee will be paid to Kela/FPA, the Social Insurance Institution of Finland. 

The size of the fee will be decided nationally in the end of this year. Information will of course be published on our platforms. You will then have to log into the social insurance institution’s web to pay the fee, no bill will be sent out to students. 

More detailed information about the new fee on kela.fi.

The reason for this change is the Finnish health and social care reform. Students of universities of applied science will be eligible for the students health care services from 1.1.2021 but sadly exchange students will not be. This is a big concern for all the student unions in the country and we work hard to get the cities to guarantee that the information and services for exchange students in the municipal health care is of high quality from the beginning of 2021. 

Remember that the last day to pay the student union fee is on Fri 28 August 3 p.m.