Ekonomidirektionen (ED) vid Åbo Akademis Studentkår förvaltar och utvecklar studentkårens fastighetsinnehav, placeringar och företagsverksamhet. Kårkaféerna, Kårhusen Kåren i Åbo och Havtornen i Vasa är konkreta exempel på vad ED jobbar med.

ED består av sex stycken medlemmar; tre studenter och tre expertmedlemmar.

På fullmäktigemötet 24.9 väljs en medlem till ekonomidirektionen, för resten av mandatperioden 2019-2020.

Medlem i ekonomidirektionen

Som medlem i ekonomidirektionen är du med och besluter hur det långsiktiga förvaltandet sköts och vilka målsättningarna och riktlinjerna för den ekonomiska verksamheten är. Uppdraget som medlem i ekonomidirektionen kan med fördel skötas vid sidan av heltidsstudier.

Hur kan jag söka till ekonomidirektionen?

Sista dagen att lämna in ansökan är söndagen den 13.9. Intresseanmälan innehåller gärna:

  • Namn
  • Kort beskrivning av dig själv
  • Varför du ställer upp
  • Hurdant kunnande du kan bidra med

Alla kandidater intervjuas på fullmäktiges aftonskola den 16.9 och valet sker under fullmäktigemötet 24.9 kl. 13. Förutom frågorna nedan kommer ytterligare två frågor att ställas. De frågorna publiceras inte på förhand. 

  1. Varför är du intresserad av att söka till ekonomidirektionen?
  2. Vilka tidigare kunskaper har du som kunde vara till nytta om du blir vald till medlem i ekonomidirektionen?
  3. Vilka områden anser du att ekonomidirektionen borde sätta största fokus på under det kommande året?
  4. Hur skulle du som medlem i ekonomidirektionen utveckla studentkårens verksamhet i Vasa?

Jag svarar gärna på frågor!

ED-sonderare
Fullmäktigeordförande Frans Villanen
fo@studentkaren.fi
050 559 8505