Pressmeddelande 2.7.2020
Fritt att publicera

Nya styrelsemedlemmar och planer för Åbo Akademis Alumner

Åbo Akademis alumner rf. har samlats till årsmöte. Till den nya styrelsen valdes PM Anna-Maria Karf (Helsingfors), FM, PM Katja Långvik (Karis) och FM Alexandra Ohls (Helsingfors). I föreningens styrelse fortsätter EM Ulla Achrén (Åbo), FM Riina Forsman (Åbo), FM Hanna Halme (Åbo), EM Elina Latvakangas (Åbo), PM Lasse Mäki-Hokkonen (Borgå), FM Stina Nygård (Vasa), DI Britta Sunde (Åbo) och HK Christel Söderholm (Pargas).

Ett varmt tack riktas till de avgående medlemmarna PM Henrik Karlsson, PM Martin Nordell, PM Kimmo Rautanen och FM Tom Westerén.

Under hösten 2020 kommer Åbo Akademis Alumner utöver den ordinarie verksamheten att förbereda en ny strategi för perioden 2021–2025 och fastställa principer för företagssamarbete. Årets fokus ligger på att involvera potentiella och nuvarande medlemmar som är aktiva i arbetslivet.

Föreningen Åbo Akademis Alumners syfte är att ideellt och ekonomiskt stöda Åbo Akademi och Åbo Akademis Studentkår och att upprätthålla kontakterna till och intresset för akademin och studentkåren. Föreningen ser det som sitt uppdrag att skapa en aktiv och engagerad alumngemenskap i en akademimiljö, där alumnerna ingår som en naturlig och självklar aktör.
“Jag gläder mig för det kommande samarbetet inom föreningen som samlar en mångfald av kompetenser och erfarenhet. Åbo Akademis Alumner har en viktig roll i att knyta samman de personer som har vid Åbo Akademi fått sina redskap för att bidra såväl till samhället som till vetenskapen” beskriver den nyvalda ordföranden Katja Långvik förväntningarna inför den kommande verksamheten.

Tilläggsinformation:
Katja Långvik, ordförande, katja.langvik@abo.fi, 040 526 9369