Åbo Akademis rektor Moira Von Wright har den 16 juni tagit beslutet om ytterligare öppnande av campus. Rektorsbeslutet kom dagen efter att regeringen beslutat om att undantagstillstånd inte längre råder i Finland.

Enligt beslutet har studerande rätt att närvara på campus från och med den 1 augusti, då nyckelrättigheterna återaktiveras för alla studerande. Rekommendationen är att studier och undervisning i huvudsak fortsätter på distans. Undantaget är nya studerande som inleder sin höst på campus från och med den 24 augusti, då studieorienteringsveckan kör igång. Till nya studerande räknas också nya studerande på de engelskspråkiga magisterprogrammen. Undantag görs även för vissa kurser som förutsätter närvaro, till exempel laborationer och praktik. Det kommer att skrivas ut i Peppi hur kurserna ges. 

ÅAS styrelseordförande Matias Martelin är glad över att studerande får vistas på campus från och med hösten. Att få se vänner och umgås på campus är otroligt viktigt för studerandes välmående. Isolering orsakat av pandemin har ökat ensamheten bland studerande, säger Martelin.

I samma beslut tillåts föreningar vara verksamma på campus under hösten, under förutsättningen att nationella rekommendationer följs. Föreningarna spelar en väldigt viktig roll i integrerandet av nya studerande, därför kommer beslutet som en lättnad både för föreningarna och studentkåren. Nu har föreningarna bättre förutsättningar att planera verksamheten för hösten, säger Martelin.

Även bokningsbara dataklasser, grupparbetsrum och föreläsningssalar för småskaliga grupparbeten öppnar under period 1. Undervisningen ordnas ändå mestadels på distans under period 1. 

Beslut om hur studierna arrangeras i period 2 (26.10–18.12) tas senast i början av september.

Både personal och studerande ska fortsättningsvis följa de nationella rekommendationerna för eventuell självkarantän innan man kommer till campus.

Se mera information om de övergripande riktlinjerna på Åbo Akademis webbsidor.

Rektors beslut finns i sin helhet på Åbo Akademis publiceringsplattform DocSy.

By decision of the Rector of Åbo Akademi University Moira von Wright, dated 16 June, Åbo Akademi University continues to gradually open up its operations.

Starting from 1 August 2020, students are allowed on campus. The campus keys are reactivated from 1 August 2020. Distance learning and distance teaching is still recommended during period 1 (31 August – 23 October).

First-year students, including new students at Master’s Programs, at ÅAU will start their university studies on campus in Åbo and Vasa starting with the study orientation period that begins on 24 August. Also, exceptions are made for courses that require presence, such as laboratory sessions or internships.
Bookable computer classes, group study rooms and lecture halls for small scale group projects will open in period 1.

The Chairperson of the Board at the Student Union, Matias Martelin, was pleased to hear about students being allowed to return to campus in the fall. Visiting campus and socializing with other students is immensely important for the wellbeing of students. Isolation caused by the pandemic has increased loneliness amongst students, Martelin says.

The Rector’s decision also states that student associations are allowed to be active on campus come fall. Student associations play an important part in welcoming new students and integrating them into ÅAU and their new home town. Therefore the decision is greeted with relief by both the student union and the student associations. This decision gives vital information and guidelines for associations that are needed in planning activities for the fall, Martelin says.

A decision on how studies/ teaching will be arranged in period 2 (26 October – 18 December) will be taken in September, at the latest.

For more information please read the overall guidelines on Åbo Akademi University’s website.

Rector’s decision, in Swedish, can be found on Åbo Akademi University’s publication platform DocSy.