Kallelse till årsmöte

Medlemmarna i föreningen Åbo Akademis Alumner rf. kallas till årsmöte torsdag 25.6.2020 kl. 16.15 på Slottsgatan 26 D, Åbo. Man kan även delta i årsmötet virtuellt via en länk i Zoom som skickas till alla anmälda. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Anmälan senast 20.6.2020 till alumnforening@abo.fi, tfn 040 022 6826. 


Styrelsen