Enligt rektors beslut daterat den 22.5.2020 fortsätter distansundervisning som huvudsakliga undervisningsform under period 1 (31.8-23.10). Hybridlösningar (d.v.s. distansstudier kombinerat med närstudier på campus ) arrangeras för kurser som kräver närstudier i campusmiljö (praktikkurser, kurser med laborationer, fältstudier och andra kurser vars lärandemål förutsätter fysisk närvaro tillsammans med lärare för att kunna genomföras).

Undervisning för första årets studerande vid Åbo Akademi sker huvudsakligen på campus. Alla första årets studerande välkomnas till campus för att inleda sina studier vid ÅA på campus i både Vasa och Åbo från och med studieorienteringsperioden den 24.8.2020. I och med att övrig undervisning sker på distans bereds tillgång till undervisningsutrymmen så att säkerhetsdistansen kan upprätthållas.

Beslut om fortsatta riktlinjer för period 2 (26.10–18.12) fattas i början av september när man känner till den rådande situationen gällande Covid-19 epidemin och de nationella be- stämmelser som gäller.

ÅAS styrelseordförande Matias Martelin tycker att det är för tidigt att säga om beslutet är det rätta: “Vi på studentkåren hoppas att ÅA bevarar möjligheten att anpassa sig till rådande läget, till exempel med att inleda hösten med närundervisning för alla, ifall läget så tillåter”. 

Det finns en viss oro bland studerande att den sociala följderna av distansundervisning inte har tagits i beaktande. “Distansstudier betyder inte enbart studier på distans, det betyder ytterligare tid isolerad från ens egna sociala kretsar. Vi måste beakta detta i beslutsfattandet”, påpekar Martelin.

Att gulisarna får inleda sina studier på campus är studentkåren nöjd över. “Att inleda studietiden på campus är otroligt viktigt med tanke på gemenskapen och den bilden man får av universitetsstudier”, säger Martelin. Det har uppstått en oro för föreningarnas roll i välkomnandet och integrerandet av de nya studerande. Studentkåren har hört föreningarnas oro och arbetar för att föreningarnas roll ska vara stark, även under kommande höst.