Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 9.4.2020 beslutat att:

  • ordna SEKSMYY distansträff tillsammans med Åbo Universitets Studentkår (TYY) den 9.4.2020;
  • anteckna till kännedom att SO Martelin medverkar i YLE-sändning som visas under Wappen;
  • anteckna enkäten om hur coronasituationen påverkar studenternas studievardag till kännedom;
  • anteckna ”drivemiljön” om bibliotek och andra studieutrymmen i Vasa, samt anordnandet av frågestunden med överbibliotekarien och bibliotekarierna till kännedom;
  • styrelsemedlemmarna Hagman och Alhopuro deltar i AYY:s 10:nde årsfest;
  • anteckna save the date-kortet till LTKY:s årsfest till kännedom, samt att beslut om deltagande tas då den officiella inbjudan inkommer.