Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 25.3.2020 beslutat att:

  • inhibera vårens evenemang som kräver fysisk närvaro tills vidare, samt att de evenemang som går att skjutas upp tills hösten skjuts tills vidare upp;
  • fastställa principerna gällande återbetalning av årsfester som blivit inställda på grund av coronavirus;
  • befullmäktiga SO Martelin att sammanställa fullmäktiges och styrelsens svar på frågor för Finlands Studentkårers Förbunds (FSF) strategiarbete och skicka in svaren till FSF;
  • skriva under Stadgas utlåtande till Utbildnings- och kulturministeriet (UKM);
  • anteckna till kännedom att Anomi inhiberat sin vårfest, och invänta en ny inbjudan ifall att evenemanget ordnas i ett senare skede.