Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 11.3.2020 beslutat att:

 • anteckna till kännedom att Åbo Akademis Studentkår har undertecknat ämnesföreningen Stadga r.f:s ställningstagande gällande rätten att utbilda jurismagistrar på Åbo Akademi;
 • fastställa redaktionen för Errores S:tae Valpurgis 2020 enligt chefredaktörens förslag: Linda Javén, William Gräsbeck, Axel Eriksson, Erik Hakala, Watti Lehtimäki och Rosanna Fellman;
 • lediganslå 10 000€ i specialföreningsmedel. Beviljandet av medlen sker med hjälp av kriterierna upplistade i Bilaga 2, och ansökningstiden är mellan 13.03.2020 kl. 12:00 och 06.04.2020 kl. 23.59. Redovisning om hur specialföreningsmedlen använts ska skickas in före 30.11.2020 kl. 23.59;
 • lediganslå priset Ros istället för ris. Högst 150,00 euro reserveras för ändamålet. Styrelsemedlem Kortelainen försöker fixa blommorna som sponsorering för att minska på kostnaderna;
 • tillsammans med YLE, Brahe Djäknar och Florakören ordna den traditionsenliga Wappen på Vårdberget den 30.4.2020, samt att godkänna budgeten för evenemanget;
 • delta i arrangemanget och marknadsföringen av Towards your dream career-seminarieserien;
 • tillsammans med frivilliga nationer ordna en Wappmiddag på Kåren 30.4.2020;
 • flytta ÅAS syunta och mingel till torsdagen den 19.3, samt att inget inträde kommer att insamlas av deltagare;
 • tillsammans med ÅAU sport ordna en motionskampanj;
 • ha en mer aktiv roll i planeringsskedet än tidigare och fungera som stöd för huvudtutorn i Vasa vid behov. Detta för att säkerställa en så bra start som möjligt för tutorerna;
 • antecknade Intresseklubbens sammankallande till kännedom och att första träffen är den 23.3.2020 kl. 14.30;
 • i mån av möjlighet delta i Föreningskvällen i Vasa den 12.3;
 • inte delta i offentliggörandet av resultatet av undersökningen: Ilmassa ristivetoa: Suuryrityskysely ilmastotoimista;
 • skicka en hälsning åt TaiYo med orsak av deras sjunde födelsedag, samt att VO Mattsson ansvarar för detta;
 • tacka SkÅHla för inbjudan till Ålrundan, samt att VO Mattsson ansvarar för detta;
 • styrelsemedlem Kortelainen deltar i ÅsNas 43:e årsfest.