Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 29.4.2020 beslutat att:

  • dela ut projektmedel för år 2020 enligt VO Mattssons och styrelsemedlem Björks förslag;
  • SO Martelin och VO Mattsson deltar i Humanistiska föreningens ”en timme Valborg”.