Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 24.4.2020 beslutat att:

  • dela ut specialföreningsmedel för år 2020 enligt VO Mattssons förslag;
  • bordlägga ärendet om att dela ut projektmedel
  • dela ut rosor åt 15 personer enligt SO Martelins förslag;
  • påbörja samarbete med JS Suomi för att tillverka en uppdaterad version av Kårenitguiden, samt att ifall JS Suomi inte får tillräckligt med sponsorer hävas samarbetsavtalet. KOM Saloniemi befullmäktigades att godkänna den slutliga listan av sponsorer;
  • prisen för deltävlingarna i Pub-quizen är ett presentkort på 15€ och priset för den sammanlagda poängen från deltävlingen skulle vara ett presentkort på värde av 30€, samt att den sammanlagda kostnaden 75 € tas från budgetposten för evenemang.