Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 17.4.2020 beslutat att:

 • utse följande styrelsemedlemmar som utskottens kontaktpersoner för verksamhetsåret 2020–2021:
  Miljöutskott – Styrelsemedlem Ahlbäck
  Evenemangsutskott – VO Mattsson
  Jämställdhetsutskott – Styrelsemedlem Alhopuro
  Kontinuitetsutskott – SO Martelin;
 • inleda ett samarbete med Åbo Akademi för att göra universitetet grönare och hållbarare, samt att ge som uppgift till miljöutskottet att kartlägga läget på universitetet och komma på målsättningar och ändringsförslag. Som kontaktperson mellan styrelsen och miljöutskottet fungerar styrelsemedlem Ahlbäck, medan SO Martelin och styrelsemedlem Ahlbäck tillsammans ansvarar för kommunikationen mellan ÅA och ÅAS;
 • skjuta upp utgivningen av Errores tidningen till den 29.8 då det kommer att ordnas ett vappenliknande evenemang;
 • anteckna till kännedom att SO Martelin framför wappen-talet i egenskap av ÅAS styrelseordförande i Turun Wappuradios radiosändning den 30.4.2020;
 • sända SO Martelins traditionsenliga tal på distans, med hjälp av sociala medierna, samt att den tredje (och sista) deltävlingen i ”Hemma-pubquizen” kommer att ordnas då via Zoom. På första maj har ÅAS en”hemma-picknick”-kampanj på sociala medierna;
 • styrelsemedlemmarna Ahlbäck och Björk samt SO Martelin deltar på OVVS vårmötet, på distans.